KunstCafé

Het KunstCafé is een groep van 20 kunstenaars en kunstliefhebbers die eind 1999 is opgericht. De club is voor de leden altijd een bindende factor geweest. Verschillenden van hen zijn al jaren enthousiast deelnemer aan de Atelierroute Lopikerwaard.

Doel lidmaatschap KunstCafé
Onderlinge verbondenheid van de leden
Sociaal netwerk kunstenaars verbreden
Ideeënuitwisseling en kruisbestuiving bewerkstelligen
Elkaar op de hoogte stellen van exposities van leden
Bijwonen vergaderingen en informele bijeenkomsten
Gezamenlijk tentoonstellingen/musea bezoeken
Gezamenlijk (kunst)activiteiten ontplooien
Deelname aan tweejaarlijkse verkoopmanifestatie Kunst aan de IJssel
Hand- en spandiensten verlenen t.b.v. Kunst aan de IJssel
Leden c.q. KunstCafé meer bekendheid geven bij het publiek.
 
KUNST AAN DE IJSSEL

Sinds 2008 presenteert het KunstCafé zich elke twee jaar in het najaar met een grote verkooptentoonstelling aan het publiek. Tijdens dit evenement Kunst aan de IJssel exposeren de kunstenaars een selectie van hun werken in de IJsselateliers en de naastgelegen botenloods van jachthaven Marnemoende.
In 2016 vierde Kunst aan de IJssel haar eerste lustrum. Ter gelegenheid daarvan werd het evenement eenmalig verplaatst naar verschillende locaties in de binnenstad.

Het KunstCafé exposeert permanent een aantal kunstwerken in De Poorter, op de eerste verdieping in de winkel Literatuur & Cultuur, en bij Brasserie 1560.

Deze leden van het KunstCafé hebben een eigen website:
Leontien KurpershoekKarel Mol, Ketlin van EsschotenTonny Sturkenboom, Ank BorkentAns Wilbers, Jan Willem ZuidhoekJudith Spithoven, Angenelle ThijssenMiranda Karskens, Bernadet de Prins, José Schellekens, Liesbeth en Joska Tòth, Marieke Gaymans, Lidi Oepts-Hutter, Jeanne van Rooij, Franka van de Ven, Annet Terberg-Pompe, Jan van Leeuwen.

Op onze Facebookpagina kunt u meer informatie vinden over onze projecten.
https://www.facebook.com/KunstIJsselstein/
 

 
 

KUNSTCAFÉ

Aangesloten kunstenaars:
Ketlin van Esschoten, Karel Mol, Tonny Sturkenboom, Jeanne van Rooij, Ank Borkent, Ans Wilbers, Jan Willem Zuidhoek, Lidi Oepts-Hutter, Judith Spithoven, Angenelle Thijssen, Miranda Karskens, Bernadet de Prins, Leontien Kurpershoek, Marieke Gaymans, Franka van de Ven, Annet Terberg-Pompe en Jan van Leeuwen.
Leden/niet-kunstenaars zijn José Schellekens (voorzitter), Margot Langelaan, Liesbeth en Joska Tòth en Kiki Roest-Crollius. 

 

KunstCafé
Secretariaat: Teheranstraat 10
3404KT IJsselstein

030-7370454 / 06-15616812

 

Afbeeldingen